Представители на 10 университета и на инвеститори в зоните на „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) обсъдиха на кръгла маса „Бизнес и образование – перспективи и предизвикателства“ възможностите за професионална реализация на младите хора в България.

 Форумът бе организиран от НКИЗ в продължение на инициативата Fast Tracking Success, която е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри от университетите и професионалните гимназии чрез сътрудничество с компании от портфолиото на дружеството. НКИЗ има подписани меморандуми за партньорство с 10 висши и средни учебни заведения.  

 Сред участниците на кръглата маса бяха проф. д-р Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите и ректор на МГУ, проф. Стати Статев, заместник-председател на Съвета на ректорите и ректор на УНСС, ректори, заместник-ректори, преподаватели и директори на кариерни центрове. От страна на бизнеса на кръглата маса присъстваха инвеститори от индустриалните зони на „Национална компания индустриални зони“.

 „В днешния динамичен свят въпросът за професионалната реализация на младото поколение е едновременно приоритет и предизвикателство за всяка една страна. Затова „Национална компания индустриални зони“ реши да събере на една маса представители на университети, професионални гимназии и инвеститори от своите индустриални зони. Това каза изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес при откриването на кръглата маса.

 На нея ректори на университети и директори на професионални училища потърсиха заедно с инвеститорите от индустриалните зони отговор на въпросите как ученици и студенти могат да намерят успешна професионална реализация и как образованието да отговори на изискванията и очакванията на бизнеса.

„За всички нас е важно от висшите учебни заведения да излизат качествени специалисти, които да намерят реализация в България. Едновременно с това за нас е важно да създадем и предпоставки за връщане в родината на българските студенти, завършващи в чужбина“, подчерта А. Барес и посочи, че такава всъщност е идеята на проекта “Fast-tracking Success”.

 „Всеки инвеститор в зоните на НКИЗ се интересува от наличието на квалифицирана работа ръка в конкретния регион. За да отговори на това предизвикателство, НКИЗ е предприела една прагматична и креативна инициатива за срещата на бизнес и образование“, каза в приветственото си слово зам. –министърът на икономиката Лилия Иванова. Тя посочи, че Министерството на икономиката стимулира политиката на дуално обучение и насърчава създаването на центрове за професионална преквалификация.

 „Нашата позиция е, че трябва да се регламентира участието на бизнеса в процеса по изготвяне на учебни програми за дуално обучение. Стъпка в правилната посока е разработения в МИ проект  на наредба за създаване и поддържане на база данни за работодателите, които предлагат възможност за дуално обучение“, допълни зам.-министър Иванова. Предстои в близко време наредбата да бъде съгласувана с МОН и публикувана. 

 „При нас взаимодействието бизнес – образование се практикува отдавна. Ние уточняваме с Минно-геоложката камара какво им трябва, те участват отчасти в учебния процес. Сверяваме си непрекъснато часовника“, каза ректорът на МГУ и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България проф.  д-р Любен Тотев.

 Проф. Стати Статев, ректор на УНСС, постави въпроса за държавната поръчка във висшите училища. „Нашите младежи отиват да учат в чужбина не защото образованието ни е лошо. Най-после държавата трябва да седне и да си направи поръчката за кадрите, които ще й трябват. Бизнесът харесва идеята, но не прави нищо по въпроса. Кажете какви специалисти ви трябват, подпишете 5-годишни договори с тях и платете. Това ще създаде сигурност у младите хора и много от тях ще останат в България“, обърна се той към инвеститорите.